Algebra z teorią liczb w nauczaniu szkolnym

Arkusz nr 1
Arkusz nr 2
Arkusz nr 3